အထူး စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ သိမှတ်ဖွယ်၊ အကြောင်းအရာ အသစ်တွေထွက်တိုင်း လစဥ် မိမိ အီးမေးလ်ထဲမှာ တန်းဖတ်လို့ ရချင်တယ်၊ ဘဝရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ Website မှာ တင်ဆက်သွားမယ့် အကြောင်းအရာများအပြင် အခြားသော သီးသန့် ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့် မေးလ်လိပ်စာလေးတွေ ချန်ခဲ့ပေးပါ။

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့အချက် ၁၀ ချက်

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုထဲကို လှပသန့်ရှင်းနေအောင်၊ လူမြင်ကောင်းအောင်၊ သစ်လွင်တဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ brand တွေဝတ်ဆင်ပြီး လူကြားထဲတင့်တယ်အောင်ဂရုစိုက်နေတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဘယ်လောက်ပဲသသ အဲဒီ့လူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်မကောင်းရင် ထိုလူရဲ့မျက်နှာမှာပေါ််််််််််််််််််််လွင်ထင်ဟပ်နေမှာဖြစ်သလို ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်််််််််််ရွှင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ခြင်းဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုထဲကို ဂရုစိုက်သင့်တာမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အဓိက ပိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။


စိတ်ပျော်််််််််််််််််််ရွှင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ မျက်နှာမှာ ပျော်််််််််််််််််််််််််််ရွှင်နေတဲ့အရိပ်အယောင်ထင်ဟပ်နေတဲ့အပြင် ကိုယ့်ရဲဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တောက်ပြောင်နေအောင်ဝတ်ဆင်ပြီး တက်ကြွဖြတ်လတ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်က ပြောတဲ့အသံတွေကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့လိုက်နာကြည့်လိုက်ပါနော််။ သင့်စိတ်ထဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာပျော််််််််နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။

၁) ကိုယ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုခံစားရတာနဲ့ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တော့။
၂) ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ပြောပြတတ်တဲ့အကျင့်လုပ်ပါ။
၃) လူတိုင်းကျေနပ်ဖို့လိုက်မတွေးနေပါနဲ့။
၄) ကိုယ့်စိတ်ထဲက ပင်ကိုယ်သိတဲ့အသိကို လျစ်လျူမရှုပါနဲ့။
၅) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆိုးမြင်တဲ့စကားမျိုးမပြောမိအောင်ထိန်းပါ။
၆) ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်တော့မှ လက်မလျော့လိုက်ပါနဲ့။
၇) No ! Yes ! ပြောသင့်တာပြောရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့။
၈) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြင်နာပါ။
၉) ကိုယ်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို တွေးမပူပါနဲ့။
၁၀) အချိန်တိုင်း ဝမ်နည်းပူဆွေးနေတဲ့လူတွေကို ဝေးဝေးရှောင်ပါ။

အထူး စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ သိမှတ်ဖွယ်၊ အကြောင်းအရာ အသစ်တွေထွက်တိုင်း လစဥ် မိမိ အီးမေးလ်ထဲမှာ တန်းဖတ်လို့ ရချင်တယ်၊ ဘဝရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ Website မှာ တင်ဆက်သွားမယ့် အကြောင်းအရာများအပြင် အခြားသော သီးသန့် ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့် မေးလ်လိပ်စာလေးတွေ ချန်ခဲ့ပေးပါ။